Femme Fatale

Femme Fatale e vsusnost Supergrupa sostavena specijalno za ovoj proekt. Numeri koi se isprepletuvaat vo edna neprekinata muzicka prikazna, na muzika, tekst i aranzman na Aleksandar Ristovski Princ. Ova e proekt koj sega se slucuva i verojatno nikogas nema da se povtori, da gi sobere site ovie muzicari na edno mesto.

Bendot e sostaven od:
– Joko Maksimovski – bas.
– Dino Milosavqevi – bubaw,
– Aleksandar Princ – gitara
– Stefanija Ristovska – klavijaturi.

Vokalite i celoto dejstvie e kaj pette vokali:
– Sara Mejs
– Kalina Velkovska (Mjuzaik)
– Svetlana Jovanovska (Saut Park)
– Tawa Tas (Tempera)
– Ilina Lazarevska (Vajld Ban)